Digitalni raspored

Nastava ljetni semestar
(12. tjedan)
Građevinarstvo, modul Organizacija, tehnologija i menadžment građenja - 1. godinaPrijava

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo, modul Nosive konstrukcije
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Organizacija, tehnologija i menadžment građenja
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Hidrotehnika
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina - izvanredni
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Prometnice
1. godina2. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Arhitektura i urbanizam
1. godina2. godina3. godina

Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
1. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

 
01.01.1970.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Ponedjeljak
13.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
MODELIRANJE KONSTRUKCIJA (PR)Ivan Kraus
II.47 13:00 - 15:00 (2h) 1P
SISTEMSKO INŽENJERSTVO (VJ)Mario Galić
III.42 10:00 - 12:00 (2h) 1A/1
SISTEMSKO INŽENJERSTVO (PR)Mario Galić
III.42 8:00 - 10:00 (2h) 1P

Utorak
14.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
UPRAVLJANJE KVALITETOM (VJ)Zlata Dolaček-Alduk
II.49 15:00 - 17:00 (2h) 1A/1
UPRAVLJANJE KVALITETOM (PR)Zlata Dolaček-Alduk
III.46 13:00 - 15:00 (2h) 1P
TEHNOLOGIJA GRAĐENJA II (PR)Mario Galić
III.42 8:00 - 10:00 (2h) 1P
TEHNOLOGIJA GRAĐENJA II (VJ)Mario Galić
III.42 10:00 - 12:00 (2h) 1A/1

Srijeda
15.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
BETONI POSEBNIH NAMJENA (PR)Ivana Miličević
II.53 15:00 - 17:00 (2h) 1P
MENADŽMENT (PR)Ksenija Čulo
II.49 8:00 - 10:00 (2h) 1P
MENADŽMENT (VJ)Ksenija Čulo
II.49 10:00 - 12:00 (2h) 1A/1

Četvrtak
16.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
ODRŽAVANJE OBJEKATA (PR)Hrvoje Krstić
III.45 13:00 - 15:00 (2h) 1P
ODRŽAVANJE OBJEKATA (VJ)Dino Obradović
III.45 15:00 - 17:00 (2h) 1A/1
GIS I INŽENJERSKA GEODEZIJA U PROMETNICAMA (VJ)Brankica Malić
III.41 8:00 - 9:00 (1h) 1A/1
GIS I INŽENJERSKA GEODEZIJA U PROMETNICAMA (VJ)Vladimir Moser
III.41 9:00 - 10:00 (1h) 1A/1
GIS I INŽENJERSKA GEODEZIJA U PROMETNICAMA (PR)Brankica Malić
II.52 10:00 - 12:00 (2h) 1P
BETONI POSEBNIH NAMJENA (VJ)Robert Bušić
Lab 2 10:00 - 12:00 (2h) 1B/3

Petak
17.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Subota
18.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
Niste prijavljeni. Prijava