Digitalni raspored

Nastava ljetni semestar
(12. tjedan)
Građevinarstvo - 2. godinaPrijava

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo, modul Nosive konstrukcije
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Organizacija, tehnologija i menadžment građenja
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Hidrotehnika
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina - izvanredni
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Prometnice
1. godina2. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Arhitektura i urbanizam
1. godina2. godina3. godina

Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
1. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

 
01.01.1970.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Ponedjeljak
13.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
PROSTORNO PLANIRANJE I UVOD U URBANIZAM (PR)Dina Stober
0.2 8:00 - 10:00 (2h) 2P
ENGLESKI JEZIK IV (PR)Lidija Kraljević
0.2 10:00 - 12:00 (2h) 2P
HIDROMEHANIKA (VJ)Josip Janjić
Lab 3 13:00 - 16:00 (3h) 2B/3

Utorak
14.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA II (VJ)Mauro Nemčanin
Športska dvorana Jug 9:00 - 10:30 (1h) 2B/2
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA II (VJ)Mauro Nemčanin
Športska dvorana Jug 10:30 - 12:00 (1h) 2A/2
OTPORNOST MATERIJALA II (PR)Mirjana Bošnjak-Klečina
0.2 13:00 - 16:00 (3h) 2P

Srijeda
15.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
GRAĐEVNA STATIKA I (VJ)Tanja Kalman Šipoš
0.2 13:00 - 15:00 (2h) 2A/2
HIDROMEHANIKA (VJ)Josip Janjić
Lab 3 9:00 - 12:00 (3h) 2A/3
HIDROMEHANIKA (VJ)Josip Janjić
Lab 3 13:00 - 16:00 (3h) 2C/3
HIDROMEHANIKA (PR)Lidija Tadić
0.3 9:00 - 12:00 (3h) 2P

Četvrtak
16.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
OTPORNOST MATERIJALA II (VJ)Mirjana Bošnjak-Klečina
II.48 10:00 - 12:00 (2h) 2A/2
GRAĐEVNA STATIKA I (VJ)Tanja Kalman Šipoš
0.2 10:00 - 12:00 (2h) 2B/2
OTPORNOST MATERIJALA II (VJ)Mirjana Bošnjak-Klečina
0.5 13:00 - 15:00 (2h) 2B/2
ZAŠTITA OKOLIŠA (PR)Lidija Tadić
0.3 8:00 - 10:00 (2h) 2P
OSNOVE PRORAČUNA I DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJE (VJ)Damir Varevac
II.50 13:00 - 15:00 (2h) 2A/2

Petak
17.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
GRAĐEVNA STATIKA I (PR)Silva Lozančić
0.2 9:00 - 12:00 (3h) 2P
OSNOVE PRORAČUNA I DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJE (VJ)Damir Varevac
0.2 13:00 - 15:00 (2h) 2B/2

Subota
18.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
Niste prijavljeni. Prijava