Digitalni raspored

Nastava ljetni semestar
(12. tjedan)
Arhitektura i urbanizam - 2. godinaPrijava

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo, modul Nosive konstrukcije
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Organizacija, tehnologija i menadžment građenja
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Hidrotehnika
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina - izvanredni
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Prometnice
1. godina2. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Arhitektura i urbanizam
1. godina2. godina3. godina

Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
1. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

 
01.01.1970.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Ponedjeljak
13.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
ENERGIJA U ZGRADARSTVU (PR)Hrvoje Krstić
0.3 8:00 - 10:00 (2h) 1P
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 4 (VJ)Mauro Nemčanin
Športska dvorana Jug 10:30 - 12:00 (1h) 2A/1
ORGANIZACIJA GRAĐENJA (VJ)Dino Obradović
II.53 13:00 - 15:00 (2h) 2A/1
URBANIZAM 2 (VJ)Ivan Cingel
III.43 15:00 - 17:00 (2h) 2A/3

Utorak
14.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
ORGANIZACIJA GRAĐENJA (PR)Zlata Dolaček-Alduk
0.2 10:00 - 12:00 (2h) 2P
ARMIRANOBETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE (PR)Marijana Hadzima-Nyarko
0.4 13:00 - 15:00 (2h) 2P
ARMIRANOBETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE (VJ)Adriana Brandis
0.5 15:00 - 17:00 (2h) 2A/1
URBANA SOCIOLOGIJA (PR)Mateo Žanić
0.5 17:00 - 19:00 (2h) 2P

Srijeda
15.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
URBANIZAM 2 (PR)Dina Stober
II.52 8:00 - 9:00 (1h) 2P
URBANIZAM 2 (VJ)Ivan Cingel
III.43 9:00 - 11:00 (2h) 2B/3
URBANIZAM 2 (VJ)Nikolina Raguž-Lučić
III.44 9:00 - 11:00 (2h) 2C/3

Četvrtak
16.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
ZAŠTITA OKOLIŠA (PR)Lidija Tadić
0.3 8:00 - 10:00 (2h) 2P
POVIJEST ARHITEKTURE 2 (PR)Sanja Lončar-Vicković
II.49 9:00 - 11:00 (2h) 2P
PLASTIČNO OBLIKOVANJE 2 (PR)Margareta Lekić
Akademija - zgrada kiparstva 11:00 - 12:00 (1h) 2P
PLASTIČNO OBLIKOVANJE 2 (VJ)Margareta Lekić
Akademija - zgrada kiparstva 12:00 - 16:00 (4h) 2C/3
PLASTIČNO OBLIKOVANJE 2 (VJ)Margareta Lekić
Akademija - zgrada kiparstva 12:00 - 16:00 (4h) 2B/3
PLASTIČNO OBLIKOVANJE 2 (VJ)Margareta Lekić
Akademija - zgrada kiparstva 12:00 - 16:00 (4h) 2A/3

Petak
17.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
STAMBENE ZGRADE 2 (VJ)Ian Kruezi
III.45 11:00 - 17:00 (6h) 2A/3
STAMBENE ZGRADE 2 (VJ)Grgur Butigan
III.47 11:00 - 17:00 (6h) 2C/3
STAMBENE ZGRADE 2 (VJ)Jakov Matas
III.46 11:00 - 17:00 (6h) 2B/3

Subota
18.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
Niste prijavljeni. Prijava