Digitalni raspored

Nastava ljetni semestar
(12. tjedan)
Građevinarstvo - 3. godinaPrijava

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo, modul Nosive konstrukcije
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Organizacija, tehnologija i menadžment građenja
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Hidrotehnika
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina - izvanredni
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Prometnice
1. godina2. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Arhitektura i urbanizam
1. godina2. godina3. godina

Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
1. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

 
01.01.1970.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Ponedjeljak
13.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
INŽENJERSKA EKONOMIJA (PR)Ivana Šandrk Nukić
0.4 8:00 - 10:00 (2h) 3P
ORGANIZACIJA GRAĐENJA I (VJ)Dino Obradović
II.51 10:00 - 12:00 (2h) 3A/2
DRVENE KONSTRUKCIJE I (VJ)Jurko Zovkić
II.52 10:00 - 12:00 (2h) 3B/2
INŽENJERSKA EKONOMIJA (VJ)Ivana Šandrk Nukić
II.51 13:00 - 15:00 (2h) 3A/2
METALNE KONSTRUKCIJE I (VJ)Tihomir Dokšanović
II.52 13:00 - 15:00 (2h) 3B/2

Utorak
14.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
DRVENE KONSTRUKCIJE I (PR)Jurko Zovkić
0.4 8:00 - 10:00 (2h) 3P
GEOTEHNIČKO INŽENJERSTVO (VJ)Jelena Kaluđer
III.41 13:00 - 15:00 (2h) 3A/2
INŽENJERSKA EKONOMIJA (VJ)Ivana Šandrk Nukić
II.49 13:00 - 15:00 (2h) 3B/2
GEOTEHNIČKO INŽENJERSTVO (PR)Igor Sokolić
0.4 10:00 - 12:00 (2h) 3P

Srijeda
15.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
ORGANIZACIJA GRAĐENJA I (PR)Zlata Dolaček-Alduk
0.4 9:00 - 12:00 (3h) 3P
DRVENE KONSTRUKCIJE I (VJ)Jurko Zovkić
II.50 13:00 - 15:00 (2h) 3A/2
ORGANIZACIJA GRAĐENJA I (VJ)Dino Obradović
II.51 13:00 - 15:00 (2h) 3B/2
GEOTEHNIČKO INŽENJERSTVO (VJ)Jelena Kaluđer
II.47 15:00 - 17:00 (2h) 3A/2

Četvrtak
16.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
METALNE KONSTRUKCIJE I (PR)Damir Markulak
0.5 9:00 - 12:00 (3h) 3P
METALNE KONSTRUKCIJE I (VJ)Tihomir Dokšanović
II.52 13:00 - 15:00 (2h) 3A/2
GEOTEHNIČKO INŽENJERSTVO (VJ)Jelena Kaluđer
III.41 12:00 - 14:00 (2h) 3B/2
GEOTEHNIČKO INŽENJERSTVO (VJ)Jelena Kaluđer
II.47 14:00 - 16:00 (2h) 3B/2

Petak
17.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Subota
18.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
Niste prijavljeni. Prijava