Digitalni raspored

Nastava ljetni semestar
(12. tjedan)
Građevinarstvo - 1. godinaPrijava

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo, modul Nosive konstrukcije
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Organizacija, tehnologija i menadžment građenja
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Hidrotehnika
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina - izvanredni
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Prometnice
1. godina2. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Arhitektura i urbanizam
1. godina2. godina3. godina

Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
1. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

 
01.01.1970.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Ponedjeljak
13.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
HIDRAULIKA I HIDROLOGIJA (VJ)Tatjana Mijušković-Svetinović
II.48 10:00 - 12:00 (2h) 1A/2
TEHNIČKA MEHANIKA II (VJ)Luka Virovkić
II.48 13:00 - 15:00 (2h) 1A/2
MATEMATIKA ZA INŽENJERE II (VJ)Josipa Matotek
II.49 13:00 - 15:00 (2h) 1B/2
GEODEZIJA (VJ)Vladimir Moser
II.48 8:00 - 10:00 (2h) 1A/2
GRAĐEVINSKI MATERIJALI (VJ)Ivan Vrdoljak
Lab 2 9:00 - 12:00 (3h) 1C/3

Utorak
14.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
MATEMATIKA ZA INŽENJERE II (VJ)Josipa Matotek
II.48 8:00 - 10:00 (2h) 1A/2
GEODEZIJA (VJ)Vladimir Moser
II.49 8:00 - 10:00 (2h) 1B/2
HIDRAULIKA I HIDROLOGIJA (PR)Tatjana Mijušković-Svetinović
0.5 10:00 - 12:00 (2h) 1P
TEHNIČKA MEHANIKA II (VJ)Luka Virovkić
0.5 13:00 - 15:00 (2h) 1B/2
GRAĐEVINSKI MATERIJALI (VJ)Ivan Vrdoljak
Lab 2 13:00 - 16:00 (3h) 1A/3

Srijeda
15.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
MATEMATIKA ZA INŽENJERE II (PR)Josipa Matotek
0.5 8:00 - 10:00 (2h) 1P
TEHNIČKA MEHANIKA II (PR)Mirjana Bošnjak-Klečina
0.2 10:00 - 12:00 (2h) 1P
PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA (PR)Siniša Maričić
0.4 13:00 - 15:00 (2h) 1P

Četvrtak
16.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA I (VJ)Mauro Nemčanin
Športska dvorana Jug 9:00 - 10:30 (1h) 1A/1
GRAĐEVINSKI MATERIJALI (PR)Ivana Miličević
0.3 13:00 - 15:00 (2h) 1P
GEODEZIJA (PR)Vladimir Moser
0.5 15:00 - 16:00 (1h) 1P
GRAĐEVINSKI MATERIJALI (VJ)Ivan Vrdoljak
Lab 2 16:00 - 19:00 (3h) 1B/3

Petak
17.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA (VJ)Siniša Maričić
II.53 8:00 - 10:00 (2h) 1A/2
HIDRAULIKA I HIDROLOGIJA (VJ)Tatjana Mijušković-Svetinović
II.51 8:00 - 10:00 (2h) 1B/2
PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA (VJ)Siniša Maričić
II.51 10:00 - 12:00 (2h) 1B/2
MATEMATIKA ZA INŽENJERE II (PR)Josipa Matotek
0.3 15:00 - 17:00 (2h) 1P

Subota
18.05.2024.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
Niste prijavljeni. Prijava