Digitalni raspored

Nastava ljetni semestar
(1. tjedan)
Arhitektura i urbanizam - 2. godinaPrijava

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo, modul Nosive konstrukcije
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Organizacija, tehnologija i menadžment građenja
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Hidrotehnika
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina - izvanredni
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Prometnice
1. godina2. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Arhitektura i urbanizam
1. godina2. godina3. godina

Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
1. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

 
01.01.1970.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Ponedjeljak
24.02.2020.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
ORGANIZACIJA GRAĐENJA (PR)Zlata Dolaček-Alduk
II.50 9:00 - 11:00 (2h) 2P
ORGANIZACIJA GRAĐENJA (VJ)Dino Obradović
II.50 11:00 - 13:00 (2h) 2A/1

Utorak
25.02.2020.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
ARMIRANOBETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE (PR)Marijana Hadzima-Nyarko
II.50 8:00 - 10:00 (2h) 2P
POVIJEST ARHITEKTURE 2 (PR)Sanja Lončar-Vicković
II.50 10:00 - 12:00 (2h) 2P

Srijeda
26.02.2020.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
ARMIRANOBETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE (VJ)Mario Jeleč
II.48 8:00 - 10:00 (2h) 2A/1
URBANIZAM 2 (PR)Dina Stober
II.48 10:00 - 11:00 (1h) 2P
URBANIZAM 2 (VJ)Dina Stober
III.43 11:00 - 13:00 (2h) 2A/3
ODRŽAVANJE ZGRADA (PR)Hrvoje Krstić
III.44 13:00 - 15:00 (2h) 2P
URBANIZAM 2 (VJ)Ivan Cingel
III.44 16:00 - 18:00 (2h) 2B/3
URBANIZAM 2 (VJ)Ivan Cingel
III.44 18:00 - 20:00 (2h) 2C/3

Četvrtak
27.02.2020.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
PLASTIČNO OBLIKOVANJE 2 (VJ)Margareta Lekić
Akademija - zgrada kiparstva 8:00 - 10:00 (2h) 2B/2
PLASTIČNO OBLIKOVANJE 2 (VJ)Margareta Lekić
Akademija - zgrada kiparstva 10:00 - 12:00 (2h) 2A/2
STAMBENE ZGRADE 2 (PR)Luka Korlaet
II.52 12:00 - 14:00 (2h) 2P
STAMBENE ZGRADE 2 (VJ)Ivana Ergić
III.45 14:00 - 19:00 (5h) 2A/4
STAMBENE ZGRADE 2 (VJ)Luka Korlaet
III.47 14:00 - 19:00 (5h) 2C/4
STAMBENE ZGRADE 2 (VJ)Ivana Brkanić Mihić
III.48 14:00 - 19:00 (5h) 2D/4

Petak
28.02.2020.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
URBANA SOCIOLOGIJA (PR)Željko Pavić
III.45 8:00 - 10:00 (2h) 2P
FIZIKA ZGRADE (PR)Željko Koški
II.52 10:00 - 12:00 (2h) 2P

Subota
29.02.2020.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 4 (VJ)Željka Vukić
GGŠ 12:00 - 13:30 (1h) 2TJ/1
Niste prijavljeni. Prijava