Digitalni raspored

Nastava zimski semestar
(7. tjedan)
Odabir smjera i godine Prijava

 
01.01.1970.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Ponedjeljak
08.11.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
STAMBENE ZGRADE 1 (VJ)Ian Kruezi
III.48 11:00 - 18:00 (7h) 2C/3
STAMBENE ZGRADE 1 (VJ)Ivan Mimica
III.46 11:00 - 18:00 (7h) 2B/3
STAMBENE ZGRADE 1 (VJ)Jakov Matas
III.45 11:00 - 18:00 (7h) 2A/3

Utorak
09.11.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
TEHNIČKA MEHANIKA (PR)Goran Gazić
III.46 8:00 - 10:00 (2h) 2P
URBANIZAM 1 (PR)Dina Stober
III.46 10:00 - 11:00 (1h) 2P
URBANIZAM 1 (VJ)Mislav Salitrežić
III.48 11:00 - 13:00 (2h) 2A/3
ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 3 (VJ)Ivana Brkanić Mihić
III.46 11:00 - 13:00 (2h) 2B/2
ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 3 (PR)Ivana Brkanić Mihić
III.46 16:00 - 18:00 (2h) 2P

Srijeda
10.11.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
OSNOVE PRORAČUNA I DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJE (VJ)Adriana Brandis
III.46 14:00 - 16:00 (2h) 2A/1
OBLIKOVANJE KONSTRUKCIJA (PR)Damir Varevac
0.5 9:00 - 10:00 (1h) 2P
OBLIKOVANJE KONSTRUKCIJA (VJ)Damir Varevac
0.5 10:00 - 11:00 (1h) 2A/1
TEHNIČKA MEHANIKA (VJ)Goran Gazić
III.48 11:00 - 13:00 (2h) 2A/1
URBANIZAM 1 (VJ)Darija Benja
III.46 16:00 - 18:00 (2h) 2B/3
URBANIZAM 1 (VJ)Ivan Cingel
III.45 16:00 - 18:00 (2h) 2C/3
ARHITEKTONSKA RAČUNALNA GRAFIKA 2 (VJ)Juraj Kopić
III.41 18:00 - 20:00 (2h) 2A/2

Četvrtak
11.11.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 3 (VJ)Danijela Lovoković
III.48 9:00 - 11:00 (2h) 2A/2
PLASTIČNO OBLIKOVANJE 1 (VJ)Margareta Lekić
Akademija - zgrada kiparstva 11:00 - 13:00 (2h) 2A/3
PLASTIČNO OBLIKOVANJE 1 (VJ)Margareta Lekić
Akademija - zgrada kiparstva 13:00 - 15:00 (2h) 2B/3
PLASTIČNO OBLIKOVANJE 1 (VJ)Margareta Lekić
Akademija - zgrada kiparstva 15:00 - 17:00 (2h) 2C/3
PLASTIČNO OBLIKOVANJE 1 (PR)Margareta Lekić
Akademija - zgrada kiparstva 17:00 - 18:00 (1h) 2P

Petak
12.11.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
POVIJEST ARHITEKTURE 1 (PR)Sanja Lončar-Vicković
III.47 8:00 - 10:00 (2h) 2P

Subota
13.11.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
Niste prijavljeni. Prijava