Digitalni raspored

Nastava zimski semestar
(7. tjedan)
Odabir smjera i godine Prijava

 
01.01.1970.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Ponedjeljak
08.11.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
STAMBENE ZGRADE 1 (VJ)Jakov Matas
III.45 11:00 - 18:00 (7h) 2A/3

Utorak
09.11.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
OSNOVE ARHITEKTONSKOG PROJEKTIRANJA (PR)Sanja Lončar-Vicković
III.45 8:00 - 10:00 (2h) 1P
MATEMATIKA (PR)Zoran Tomljanović
III.45 10:00 - 12:00 (2h) 1P
POVIJEST UMJETNOSTI 1 (PR)Margareta Turkalj-Podmanicki
III.45 12:00 - 14:00 (2h) 1P

Srijeda
10.11.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 1 (PR)Ivana Brkanić Mihić
III.45 8:00 - 10:00 (2h) 1P
ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 1 (VJ)Danijela Lovoković
III.45 10:00 - 12:00 (2h) 1A/2
GEOMETRIJA U ARHITEKTURI (PR)Ivanka Stipančić-Klaić
III.45 12:00 - 14:00 (2h) 1P
URBANIZAM 1 (VJ)Ivan Cingel
III.45 16:00 - 18:00 (2h) 2C/3

Četvrtak
11.11.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
GEOMETRIJA U ARHITEKTURI (VJ)Ivanka Stipančić-Klaić
III.45 8:00 - 10:00 (2h) 1B/2
ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 1 (VJ)Danijela Lovoković
III.45 12:00 - 14:00 (2h) 1B/2
MATEMATIKA (VJ)Mateja Đumić
III.45 10:00 - 12:00 (2h) 1B/2

Petak
12.11.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
ENGLESKI JEZIK ZA ARHITEKTE (PR)Lidija Kraljević
III.45 8:00 - 9:00 (1h) 1P
ENGLESKI JEZIK ZA ARHITEKTE (VJ)Lidija Kraljević
III.45 9:00 - 11:00 (2h) 1A/2
ENGLESKI JEZIK ZA ARHITEKTE (VJ)Lidija Kraljević
III.45 11:00 - 13:00 (2h) 1B/2

Subota
13.11.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
Niste prijavljeni. Prijava