Digitalni raspored

Nastava zimski semestar
(9. tjedan)
Odabir smjera i godine Prijava

 
01.01.1970.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Ponedjeljak
25.11.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
OTPORNOST MATERIJALA I (VJ)Mirjana Bošnjak-Klečina
II.51 8:00 - 10:00 (2h) 2A/2
MEHANIKA II (VJ)Kristina Strukar
II.52 8:00 - 10:00 (2h) 2C/3
HIDROLOGIJA I (PR)Marija Šperac
0.2 10:00 - 11:00 (1h) 2P
GRADIVA (PR)Ivanka Netinger Grubeša
0.4 13:00 - 16:00 (3h) 2P
HIDROLOGIJA I (VJ)Tamara Brleković
II.51 11:00 - 13:00 (2h) 2B/2

Utorak
26.11.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
MEHANIKA II (PR)Aleksandar Jurić
0.4 8:00 - 11:00 (3h) 2P
ENGLESKI JEZIK III (PR)Lidija Kraljević
II.48 14:00 - 16:00 (2h) 2P
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA II (VJ)Željka Vukić
GGŠ 12:45 - 14:00 (1h) 2A/2
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA II (VJ)Željka Vukić
GGŠ 11:30 - 12:45 (1h) 2B/2

Srijeda
27.11.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
OTPORNOST MATERIJALA I (PR)Mirjana Bošnjak-Klečina
0.4 8:00 - 11:00 (3h) 2P
OTPORNOST MATERIJALA I (VJ)Davorin Penava
II.51 11:00 - 13:00 (2h) 2B/2
GRAĐEVNA REGULATIVA (PR)Hrvoje Krstić
0.5 13:00 - 15:00 (2h) 2P
GRADIVA (VJ)Josip Crnojevac
0.4 15:00 - 18:00 (3h) 2C/3
MEHANIKA II (VJ)Aleksandar Jurić
II.48 11:00 - 13:00 (2h) 2A/3
MEHANIKA II (VJ)Kristina Strukar
II.52 15:00 - 17:00 (2h) 2B/3

Četvrtak
28.11.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
MATEMATIKA III (PR)Snježana Majstorović
0.4 10:00 - 13:00 (3h) 2P
GRADIVA (VJ)Josip Crnojevac
III.44 13:00 - 16:00 (3h) 2B/3
MATEMATIKA III (VJ)Ivana Crnjac
II.49 8:00 - 10:00 (2h) 2A/2

Petak
29.11.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
GRADIVA (VJ)Josip Crnojevac
III.45 8:00 - 11:00 (3h) 2A/3
MATEMATIKA III (VJ)Ivana Crnjac
II.51 11:00 - 13:00 (2h) 2B/2

Subota
30.11.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
Niste prijavljeni. Prijava