Digitalni raspored

Nastava ljetni semestar
(1. tjedan)
Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam - 2. godinaPrijava

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer opći
1. godina2. godina3. godina

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer opći
1. godina2. godina3. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Nosive konstrukcije
1. godina2. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja
1. godina2. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Hidrotehnika
1. godina2. godina

Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina
1. godina2. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Prometnice
1. godina2. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam
1. godina2. godina3. godina

Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina

 
01.01.1970.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Ponedjeljak
24.02.2020.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
ORGANIZACIJA GRAĐENJA (PR)Zlata Dolaček-Alduk
II.50 9:00 - 11:00 (2h) 2P
ORGANIZACIJA GRAĐENJA (VJ)Dino Obradović
II.50 11:00 - 13:00 (2h) 2A/1

Utorak
25.02.2020.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
ARMIRANOBETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE (PR)Marijana Hadzima-Nyarko
II.50 8:00 - 10:00 (2h) 2P
POVIJEST ARHITEKTURE 2 (PR)Sanja Lončar-Vicković
II.50 10:00 - 12:00 (2h) 2P

Srijeda
26.02.2020.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
ARMIRANOBETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE (VJ)Mario Jeleč
II.48 8:00 - 10:00 (2h) 2A/1
URBANIZAM 2 (PR)Dina Stober
II.48 10:00 - 11:00 (1h) 2P
URBANIZAM 2 (VJ)Dina Stober
III.43 11:00 - 13:00 (2h) 2A/3
ODRŽAVANJE ZGRADA (PR)Hrvoje Krstić
III.44 13:00 - 15:00 (2h) 2P
URBANIZAM 2 (VJ)Ivan Cingel
III.44 16:00 - 18:00 (2h) 2B/3
URBANIZAM 2 (VJ)Ivan Cingel
III.44 18:00 - 20:00 (2h) 2C/3

Četvrtak
27.02.2020.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
PLASTIČNO OBLIKOVANJE 2 (VJ)Margareta Lekić
Akademija - zgrada kiparstva 8:00 - 10:00 (2h) 2B/2
PLASTIČNO OBLIKOVANJE 2 (VJ)Margareta Lekić
Akademija - zgrada kiparstva 10:00 - 12:00 (2h) 2A/2
STAMBENE ZGRADE 2 (PR)Luka Korlaet
II.52 12:00 - 14:00 (2h) 2P
STAMBENE ZGRADE 2 (VJ)Ivana Ergić
III.45 14:00 - 19:00 (5h) 2A/4
STAMBENE ZGRADE 2 (VJ)Luka Korlaet
III.47 14:00 - 19:00 (5h) 2C/4
STAMBENE ZGRADE 2 (VJ)Ivana Brkanić Mihić
III.48 14:00 - 19:00 (5h) 2D/4

Petak
28.02.2020.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
URBANA SOCIOLOGIJA (PR)Željko Pavić
III.45 8:00 - 10:00 (2h) 2P
FIZIKA ZGRADE (PR)Željko Koški
II.52 10:00 - 12:00 (2h) 2P

Subota
29.02.2020.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 4 (VJ)Željka Vukić
GGŠ 12:00 - 13:30 (1h) 2TJ/1
Niste prijavljeni. Prijava