Digitalni raspored

Nastava ljetni semestar
(8. tjedan)
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer opći - 3. godinaPrijava

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer opći
1. godina2. godina3. godina

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer opći
1. godina2. godina3. godina

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer opći - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Nosive konstrukcije
1. godina2. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja
1. godina2. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Hidrotehnika
1. godina2. godina

Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina - izvanredni
1. godina2. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Prometnice
1. godina2. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam
1. godina2. godina3. godina

Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

 
01.01.1970.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Ponedjeljak
15.04.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
DRVENE KONSTRUKCIJE I (VJ)Mario Jeleč
II.52 9:00 - 11:00 (2h) 3B/2
METALNE KONSTRUKCIJE I (VJ)Tihomir Dokšanović
II.51 9:00 - 11:00 (2h) 3A/2
DRVENE KONSTRUKCIJE I (PR)Jurko Zovkić
0.5 11:00 - 13:00 (2h) 3P
DRVENE KONSTRUKCIJE I (VJ)Mario Jeleč
II.52 13:00 - 15:00 (2h) 3A/2
INŽENJERSKA EKONOMIJA (VJ)Ivana Šandrk Nukić
II.48 13:00 - 15:00 (2h) 3B/2

Utorak
16.04.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
METALNE KONSTRUKCIJE I (VJ)Tihomir Dokšanović
II.49 10:00 - 12:00 (2h) 3B/2
GEOTEHNIČKO INŽENJERSTVO (PR)Mensur Mulabdić
0.5 8:00 - 10:00 (2h) 3P
GEOTEHNIČKO INŽENJERSTVO (VJ)Jelena Kaluđer
II.47 10:00 - 12:00 (2h) 3A/2
ORGANIZACIJA GRAĐENJA I (VJ)Dino Obradović
III.41 14:00 - 16:00 (2h) 3B/3
GEOTEHNIČKO INŽENJERSTVO (VJ)Jelena Kaluđer
II.47 12:00 - 14:00 (2h) 3B/2

Srijeda
17.04.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
ORGANIZACIJA GRAĐENJA I (PR)Zlata Dolaček-Alduk
0.5 8:00 - 11:00 (3h) 3P
INŽENJERSKA EKONOMIJA (PR)Ivana Šandrk Nukić
0.5 11:00 - 13:00 (2h) 3P
INŽENJERSKA EKONOMIJA (VJ)Ivana Šandrk Nukić
II.52 13:00 - 15:00 (2h) 3A/2
ORGANIZACIJA GRAĐENJA I (VJ)Dino Obradović
III.41 13:00 - 15:00 (2h) 3C/3

Četvrtak
18.04.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
ORGANIZACIJA GRAĐENJA I (VJ)Dino Obradović
III.41 8:00 - 10:00 (2h) 3A/3
METALNE KONSTRUKCIJE I (PR)Damir Markulak
0.2 10:00 - 13:00 (3h) 3P

Petak
19.04.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Subota
20.04.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
Niste prijavljeni. Prijava