Digitalni raspored

Nastava ljetni semestar
(8. tjedan)
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer opći - 1. godinaPrijava

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer opći
1. godina2. godina3. godina

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer opći
1. godina2. godina3. godina

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer opći - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Nosive konstrukcije
1. godina2. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja
1. godina2. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Hidrotehnika
1. godina2. godina

Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina - izvanredni
1. godina2. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Prometnice
1. godina2. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam
1. godina2. godina3. godina

Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

 
01.01.1970.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Ponedjeljak
15.04.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
MEHANIKA I (PR)Aleksandar Jurić
0.2 8:00 - 11:00 (3h) 1P
ELEMENTI VISOKOGRADNJE II (VJ)Marija Krajnović
II.51 15:00 - 17:00 (2h) 1C/4
MEHANIKA I (VJ)Kristina Strukar
II.50 15:00 - 17:00 (2h) 1A/3
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA I (VJ)Željka Vukić
GGŠ 12:45 - 14:00 (1h) 1B/3
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA I (VJ)Željka Vukić
GGŠ 11:30 - 12:45 (1h) 1A/3

Utorak
16.04.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
GEODEZIJA (PR)Brankica Malić
0.2 9:00 - 11:00 (2h) 1P
MATEMATIKA II (PR)Ivan Matić
0.2 11:00 - 13:00 (2h) 1P
GEODEZIJA (VJ)Vladimir Moser
II.48 13:00 - 15:00 (2h) 1C/4
ENGLESKI JEZIK II (VJ)Lidija Kraljević
II.45 13:00 - 15:00 (2h) 1A/3
GEODEZIJA (VJ)Vladimir Moser
III.43 15:00 - 17:00 (2h) 1B/4
ELEMENTI VISOKOGRADNJE II (VJ)Ivana Brkanić
III.44 17:00 - 19:00 (2h) 1B/4
GEODEZIJA (VJ)Vladimir Moser
III.43 17:00 - 19:00 (2h) 1A/4
ELEMENTI VISOKOGRADNJE II (VJ)Ivana Brkanić
III.44 15:00 - 17:00 (2h) 1A/4

Srijeda
17.04.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
ENGLESKI JEZIK II (VJ)Lidija Kraljević
III.44 8:00 - 10:00 (2h) 1C/3
NJEMAČKI JEZIK II (VJ)Anamarija Štefić
III.46 8:00 - 10:00 (2h) 1A/1
ELEMENTI VISOKOGRADNJE II (PR)Željko Koški
0.2 10:00 - 12:00 (2h) 1P
RAČUNALNO PROGRAMIRANJE U GRADITELJSTVU (PR)Davorin Penava
II.47 12:00 - 13:00 (1h) 1P
RAČUNALNO PROGRAMIRANJE U GRADITELJSTVU (VJ)Marin Grubišić
II.47 13:00 - 14:00 (1h) 1A/1
MEHANIKA I (VJ)Kristina Strukar
II.48 14:00 - 16:00 (2h) 1B/3
GEODEZIJA (VJ)Vladimir Moser
III.45 18:00 - 20:00 (2h) 1D/4
ENGLESKI JEZIK II (VJ)Anamarija Štefić
II.53 12:00 - 14:00 (2h) 1B/3

Četvrtak
18.04.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
MATEMATIKA II (VJ)Darija Brajković
II.51 8:00 - 11:00 (3h) 1A/3
MEHANIKA I (VJ)Aleksandar Jurić
II.50 9:00 - 11:00 (2h) 1C/3
MATEMATIKA II (VJ)Jelena Jankov
II.51 15:00 - 18:00 (3h) 1C/3
MATEMATIKA II (VJ)Darija Brajković
II.48 15:00 - 18:00 (3h) 1B/3
ELEMENTI VISOKOGRADNJE II (VJ)Lucija Lončar
III.44 18:00 - 20:00 (2h) 1D/4
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA I (VJ)Željka Vukić
GGŠ 11:30 - 12:45 (1h) 1C/3

Petak
19.04.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
MATEMATIKA II (PR)Ivan Matić
0.2 8:00 - 10:00 (2h) 1P

Subota
20.04.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
Niste prijavljeni. Prijava