Digitalni raspored

Nastava zimski semestar
(1. tjedan)
Sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo - 1. godinaPrijava

Sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Stručni prijediplomski studij Građevinarstvo, smjer opći
1. godina2. godina3. godina

Stručni prijediplomski studij Građevinarstvo, smjer opći - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo, smjer Nosive konstrukcije
1. godina2. godina

Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo, smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja
1. godina2. godina

Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo, smjer Hidrotehnika
1. godina2. godina

Stručni diplomski studij Građevinarstvo, smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina - izvanredni
1. godina2. godina

Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo, smjer Prometnice
1. godina2. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Sveučilišni prijediplomski studij Arhitektura i urbanizam
1. godina2. godina3. godina

Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
1. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

 
01.01.1970.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Ponedjeljak
02.10.2023.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Utorak
03.10.2023.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
OSNOVE INŽENJERSKE INFORMATIKE I (PR)Mario Jeleč
0.3 8:00 - 9:00 (1h) 1P
ENGLESKI JEZIK I (VJ)Anamarija Štefić
II.50 10:00 - 12:00 (2h) 1C/4
MATEMATIKA I (PR)Ivan Matić
0.3 13:00 - 16:00 (3h) 1P
KONSTRUKCIJSKA GEOMETRIJA (VJ)Vladimir Moser
II.47 9:00 - 12:00 (3h) 1D/4
OSNOVE GEOLOGIJE (PR)Jasna Kopić
0.3 16:00 - 18:00 (2h) 1P

Srijeda
04.10.2023.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA I (VJ)Rebeka Stojković
Športska dvorana Jug 10:30 - 12:00 (1h) 1B/2
FIZIKA (VJ)Dario Hrupec
0.4 11:00 - 13:00 (2h) 1A/2
FIZIKA (PR)Dario Hrupec
0.3 13:00 - 15:00 (2h) 1P
KONSTRUKCIJSKA GEOMETRIJA (VJ)Vladimir Moser
II.47 15:00 - 18:00 (3h) 1A/4
FIZIKA (VJ)Dario Hrupec
0.3 15:00 - 17:00 (2h) 1B/2
ENGLESKI JEZIK I (VJ)Lidija Kraljević
0.5 15:00 - 17:00 (2h) 1B/4

Četvrtak
05.10.2023.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
GEODEZIJA (PR)Brankica Malić
0.3 8:00 - 10:00 (2h) 1P
KONSTRUKCIJSKA GEOMETRIJA (PR)Ljiljana Primorac Gajčić
0.3 10:00 - 12:00 (2h) 1P
KONSTRUKCIJSKA GEOMETRIJA (VJ)Vladimir Moser
II.47 13:00 - 16:00 (3h) 1C/4

Petak
06.10.2023.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
GEODEZIJA (VJ)Vladimir Moser
II.50 8:00 - 10:00 (2h) 1C/3
GEODEZIJA (VJ)Vladimir Moser
II.50 10:00 - 12:00 (2h) 1B/3
OSNOVE INŽENJERSKE INFORMATIKE I (VJ)Mario Jeleč
II.47 10:00 - 11:00 (1h) 1A/4
OSNOVE INŽENJERSKE INFORMATIKE I (VJ)Mario Jeleč
II.47 11:00 - 12:00 (1h) 1D/4
KONSTRUKCIJSKA GEOMETRIJA (VJ)Vladimir Moser
II.47 13:00 - 16:00 (3h) 1B/4

Subota
07.10.2023.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
Niste prijavljeni. Prijava