Digitalni raspored

Nastava zimski semestar
(13. tjedan)
Arhitektura i urbanizam - 2. godinaPrijava

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo, modul Nosive konstrukcije
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Organizacija, tehnologija i menadžment građenja
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Hidrotehnika
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina - izvanredni
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Prometnice
1. godina2. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Arhitektura i urbanizam
1. godina2. godina3. godina

Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
1. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

 
01.01.1970.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Ponedjeljak
20.12.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
STAMBENE ZGRADE 1 (VJ)Ian Kruezi
III.48 11:00 - 18:00 (7h) 2C/3
STAMBENE ZGRADE 1 (VJ)Ivan Mimica
III.46 11:00 - 18:00 (7h) 2B/3
STAMBENE ZGRADE 1 (VJ)Jakov Matas
III.45 11:00 - 18:00 (7h) 2A/3

Utorak
21.12.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
TEHNIČKA MEHANIKA (PR)Goran Gazić
III.46 8:00 - 10:00 (2h) 2P
URBANIZAM 1 (PR)Dina Stober
III.46 10:00 - 11:00 (1h) 2P
URBANIZAM 1 (VJ)Mislav Salitrežić
III.48 11:00 - 13:00 (2h) 2A/3
ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 3 (VJ)Ivana Brkanić Mihić
III.46 11:00 - 13:00 (2h) 2B/2
ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 3 (PR)Ivana Brkanić Mihić
III.46 16:00 - 18:00 (2h) 2P

Srijeda
22.12.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
OBLIKOVANJE KONSTRUKCIJA (PR)Damir Varevac
0.5 9:00 - 10:00 (1h) 2P
OBLIKOVANJE KONSTRUKCIJA (VJ)Damir Varevac
0.5 10:00 - 11:00 (1h) 2A/1
TEHNIČKA MEHANIKA (VJ)Goran Gazić
III.48 11:00 - 13:00 (2h) 2A/1
URBANIZAM 1 (VJ)Darija Benja
III.46 16:00 - 18:00 (2h) 2B/3
URBANIZAM 1 (VJ)Ivan Cingel
III.45 16:00 - 18:00 (2h) 2C/3
ARHITEKTONSKA RAČUNALNA GRAFIKA 2 (VJ)Juraj Kopić
III.41 18:00 - 20:00 (2h) 2A/2

Četvrtak
23.12.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 3 (VJ)Danijela Lovoković
III.48 9:00 - 11:00 (2h) 2A/2
PLASTIČNO OBLIKOVANJE 1 (VJ)Margareta Lekić
Akademija - zgrada kiparstva 11:00 - 13:00 (2h) 2A/3
PLASTIČNO OBLIKOVANJE 1 (VJ)Margareta Lekić
Akademija - zgrada kiparstva 13:00 - 15:00 (2h) 2B/3
PLASTIČNO OBLIKOVANJE 1 (VJ)Margareta Lekić
Akademija - zgrada kiparstva 15:00 - 17:00 (2h) 2C/3
PLASTIČNO OBLIKOVANJE 1 (PR)Margareta Lekić
Akademija - zgrada kiparstva 17:00 - 18:00 (1h) 2P

Petak
24.12.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
POVIJEST ARHITEKTURE 1 (PR)Sanja Lončar-Vicković
III.47 8:00 - 10:00 (2h) 2P

Subota
25.12.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
Niste prijavljeni. Prijava