Digitalni raspored

Nastava zimski semestar
(12. tjedan)
Arhitektura i urbanizam - 3. godinaPrijava

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo, modul Nosive konstrukcije
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Organizacija, tehnologija i menadžment građenja
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Hidrotehnika
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina - izvanredni
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Prometnice
1. godina2. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Arhitektura i urbanizam
1. godina2. godina3. godina

Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
1. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

 
01.01.1970.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Ponedjeljak
13.12.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
METALNE I DRVENE KONSTRUKCIJE (PR)Ivan Radić
III.47 9:00 - 11:00 (2h) 3P
SVJETSKA ARHITEKTURA 20.STOLJEĆA (PR)Željka Jurković
III.47 13:00 - 15:00 (2h) 3P
METALNE I DRVENE KONSTRUKCIJE (VJ)Ivan Radić
III.47 11:00 - 13:00 (2h) 3A/1

Utorak
14.12.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
JAVNI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI (PR)Irena Ištoka Otković
III.48 8:00 - 10:00 (2h) 3P
JAVNI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI (VJ)Irena Ištoka Otković
III.48 10:00 - 11:00 (1h) 3A/1
UVOD U INTEGRIRANO PROJEKTIRANJE (VJ)Marin Ljubas
III.41 18:00 - 20:00 (2h) 3A/2

Srijeda
15.12.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
INSTALACIJE U ZGRADAMA (PR)Marija Šperac
III.47 8:00 - 10:00 (2h) 3P
INSTALACIJE U ZGRADAMA (VJ)Željko Šreng
III.47 10:00 - 11:00 (1h) 3A/1
POSLOVNE ZGRADE (PR)Željka Jurković
III.47 11:00 - 13:00 (2h) 3P
POSLOVNE ZGRADE (VJ)Željka Jurković
III.47 13:00 - 14:00 (1h) 3A/3
POSLOVNE ZGRADE (VJ)Kristina Banjac
III.43 19:00 - 20:00 (1h) 3C/3
POSLOVNE ZGRADE (VJ)Kristina Banjac
III.43 18:00 - 19:00 (1h) 3B/3

Četvrtak
16.12.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
OSNOVE PROSTORNOG PLANIRANJA (PR)Dina Stober
III.47 8:00 - 10:00 (2h) 3P

Petak
17.12.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
URBANIZAM 3 (PR)Damir Krajnik
11:00 - 13:00 (2h) 3P

Subota
18.12.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
Niste prijavljeni. Prijava