Digitalni raspored

Nastava zimski semestar
(11. tjedan)
Stručni prijediplomski studij Građevinarstvo, smjer opći - 1. godinaPrijava

Sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Stručni prijediplomski studij Građevinarstvo, smjer opći
1. godina2. godina3. godina

Stručni prijediplomski studij Građevinarstvo, smjer opći - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo, smjer Nosive konstrukcije
1. godina2. godina

Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo, smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja
1. godina2. godina

Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo, smjer Hidrotehnika
1. godina2. godina

Stručni diplomski studij Građevinarstvo, smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina - izvanredni
1. godina2. godina

Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo, smjer Prometnice
1. godina2. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Sveučilišni prijediplomski studij Arhitektura i urbanizam
1. godina2. godina3. godina

Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
1. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

 
01.01.1970.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Ponedjeljak
06.12.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
TEHNIČKA MEHANIKA I (VJ)Marin Grubišić
0.4 8:00 - 11:00 (3h) 1B/2
MATEMATIKA ZA INŽENJERE I (VJ)Josipa Matotek
0.4 11:00 - 14:00 (3h) 1B/2
ENGLESKI JEZIK (PR)Anamarija Štefić
0.4 14:00 - 15:00 (1h) 1P
ENGLESKI JEZIK (VJ)Anamarija Štefić
0.4 15:00 - 17:00 (2h) 1B/2

Utorak
07.12.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
MATEMATIKA ZA INŽENJERE I (PR)Josipa Matotek
0.4 8:00 - 10:00 (2h) 1P
TEHNIČKA MEHANIKA I (PR)Tanja Kalman Šipoš
0.4 10:00 - 12:00 (2h) 1P
INŽENJERSKA GRAFIKA (PR)Ivanka Stipančić-Klaić
0.4 12:00 - 13:00 (1h) 1P
INŽENJERSKA GRAFIKA (VJ)Ivanka Stipančić-Klaić
0.4 13:00 - 14:00 (1h) 1A/2
INŽENJERSKA GRAFIKA (VJ)Ivanka Stipančić-Klaić
0.4 14:00 - 15:00 (1h) 1B/2
TEHNIČKO CRTANJE (VJ)Vladimir Moser
II.47 16:00 - 18:00 (2h) 1A/3
TEHNIČKO CRTANJE (VJ)Vladimir Moser
II.47 18:00 - 20:00 (2h) 1B/3

Srijeda
08.12.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
ELEMENTI VISOKOGRADNJE I (PR)Danijela Lovoković
0.4 8:00 - 10:00 (2h) 1P
TEHNIČKA MEHANIKA I (VJ)Marin Grubišić
0.4 11:00 - 14:00 (3h) 1A/2
ELEMENTI VISOKOGRADNJE I (VJ)Danijela Lovoković
0.4 14:00 - 16:00 (2h) 1A/2
TEHNIČKO CRTANJE (VJ)Vladimir Moser
II.47 14:00 - 16:00 (2h) 1C/3
ELEMENTI VISOKOGRADNJE I (VJ)Danijela Lovoković
0.4 16:00 - 18:00 (2h) 1B/2

Četvrtak
09.12.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
MATEMATIKA ZA INŽENJERE I (VJ)Josipa Matotek
0.4 8:00 - 11:00 (3h) 1A/2
ENGLESKI JEZIK (VJ)Anamarija Štefić
0.4 11:00 - 13:00 (2h) 1A/2

Petak
10.12.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
INŽENJERSKA GEOLOGIJA (PR)Jasna Kopić
0.3 16:00 - 17:00 (1h) 1P
INŽENJERSKA GEOLOGIJA (VJ)Jasna Kopić
0.3 17:00 - 18:00 (1h) 1A/1

Subota
11.12.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
Niste prijavljeni. Prijava