Digitalni raspored

Nastava zimski semestar
(8. tjedan)
Arhitektura i urbanizam - 1. godinaPrijava

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo, modul Nosive konstrukcije
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Organizacija, tehnologija i menadžment građenja
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Hidrotehnika
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina - izvanredni
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Prometnice
1. godina2. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Arhitektura i urbanizam
1. godina2. godina3. godina

Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
1. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

 
01.01.1970.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Ponedjeljak
15.11.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
OSNOVE ARHITEKTONSKOG PROJEKTIRANJA (VJ)Marija Krajnović
III.47 17:00 - 19:00 (2h) 1A/3
OSNOVE ARHITEKTONSKOG PROJEKTIRANJA (VJ)Bruno Rechner
III.44 17:00 - 19:00 (2h) 1B/3
OSNOVE ARHITEKTONSKOG PROJEKTIRANJA (VJ)Dunja Bogojević
III.43 17:00 - 19:00 (2h) 1C/3

Utorak
16.11.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
OSNOVE ARHITEKTONSKOG PROJEKTIRANJA (PR)Sanja Lončar-Vicković
III.45 8:00 - 10:00 (2h) 1P
MATEMATIKA (PR)Zoran Tomljanović
III.45 10:00 - 12:00 (2h) 1P
POVIJEST UMJETNOSTI 1 (PR)Margareta Turkalj-Podmanicki
III.45 12:00 - 14:00 (2h) 1P

Srijeda
17.11.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 1 (PR)Ivana Brkanić Mihić
III.45 8:00 - 10:00 (2h) 1P
ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 1 (VJ)Danijela Lovoković
III.45 10:00 - 12:00 (2h) 1A/2
GEOMETRIJA U ARHITEKTURI (PR)Ivanka Stipančić-Klaić
III.45 12:00 - 14:00 (2h) 1P

Četvrtak
18.11.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Petak
19.11.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
ENGLESKI JEZIK ZA ARHITEKTE (PR)Lidija Kraljević
III.45 8:00 - 9:00 (1h) 1P
ENGLESKI JEZIK ZA ARHITEKTE (VJ)Lidija Kraljević
III.45 9:00 - 11:00 (2h) 1A/2
ENGLESKI JEZIK ZA ARHITEKTE (VJ)Lidija Kraljević
III.45 11:00 - 13:00 (2h) 1B/2
CRTANJE 1 (PR)Ines Matijević Cakić
Akademija -Zgrada za vizualne umjetnosti 13:00 - 14:00 (1h) 1P
CRTANJE 1 (VJ)Ines Matijević Cakić
Akademija -Zgrada za vizualne umjetnosti 14:00 - 16:00 (2h) 1A/3
CRTANJE 1 (VJ)Ines Matijević Cakić
Akademija -Zgrada za vizualne umjetnosti 18:00 - 20:00 (2h) 1C/3
CRTANJE 1 (VJ)Ines Matijević Cakić
Akademija -Zgrada za vizualne umjetnosti 16:00 - 18:00 (2h) 1B/3

Subota
20.11.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
Niste prijavljeni. Prijava