Digitalni raspored

Nastava zimski semestar
(7. tjedan)
Odabir smjera i godine Prijava

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo, modul Nosive konstrukcije
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Organizacija, tehnologija i menadžment građenja
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Hidrotehnika
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina - izvanredni
1. godina2. godina

Građevinarstvo, modul Prometnice
1. godina2. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Arhitektura i urbanizam
1. godina2. godina3. godina

Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
1. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

 
01.01.1970.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Ponedjeljak
08.11.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
OSNOVE ARHITEKTONSKOG PROJEKTIRANJA (VJ)Marija Krajnović
III.47 17:00 - 19:00 (2h) 1A/3
METALNE I DRVENE KONSTRUKCIJE (PR)Ivan Radić
III.47 9:00 - 11:00 (2h) 3P
SVJETSKA ARHITEKTURA 20.STOLJEĆA (PR)Željka Jurković
III.47 13:00 - 15:00 (2h) 3P
METALNE I DRVENE KONSTRUKCIJE (VJ)Ivan Radić
III.47 11:00 - 13:00 (2h) 3A/1

Utorak
09.11.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Srijeda
10.11.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
INSTALACIJE U ZGRADAMA (PR)Marija Šperac
III.47 8:00 - 10:00 (2h) 3P
INSTALACIJE U ZGRADAMA (VJ)Željko Šreng
III.47 10:00 - 11:00 (1h) 3A/1
POSLOVNE ZGRADE (PR)Željka Jurković
III.47 11:00 - 13:00 (2h) 3P
POSLOVNE ZGRADE (VJ)Željka Jurković
III.47 13:00 - 14:00 (1h) 3A/3
ŽELJEZNICE (PR)Miroslav Šimun
III.47 14:00 - 16:00 (2h) 2P
KARAKTERISTIKE ZAVRŠNOG SLOJA KOLNIKA (PR)Miroslav Šimun
III.47 16:00 - 18:00 (2h) 2P
KARAKTERISTIKE ZAVRŠNOG SLOJA KOLNIKA (VJ)Miroslav Šimun
III.47 18:00 - 20:00 (2h) 2A/1

Četvrtak
11.11.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
MATEMATIKA (VJ)Mateja Đumić
III.47 12:00 - 14:00 (2h) 1A/2
GEOMETRIJA U ARHITEKTURI (VJ)Ivanka Stipančić-Klaić
III.47 10:00 - 12:00 (2h) 1A/2
OSNOVE PROSTORNOG PLANIRANJA (PR)Dina Stober
III.47 8:00 - 10:00 (2h) 3P

Petak
12.11.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
POVIJEST ARHITEKTURE 1 (PR)Sanja Lončar-Vicković
III.47 8:00 - 10:00 (2h) 2P

Subota
13.11.2021.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
Niste prijavljeni. Prijava