Digitalni raspored

Nastava zimski semestar
(2. tjedan)
Odabir smjera i godine Prijava

 
01.01.1970.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Ponedjeljak
08.10.2018.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
GRAĐEVNA STATIKA II (VJ)Marin Grubišić
II.49 14:00 - 16:00 (2h) 3A/2
DINAMIKA KONSTRUKCIJA (VJ)Goran Gazić
II.49 8:00 - 10:00 (2h)
DINAMIKA KONSTRUKCIJA (VJ)Ivica Guljaš
II.49 12:00 - 14:00 (2h)

Utorak
09.10.2018.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
POZNAVANJE MATERIJALA (PR)Ivana Miličević
II.49 9:00 - 10:00 (1h) 1P
POZNAVANJE MATERIJALA (VJ)Robert Bušić
II.49 10:00 - 11:00 (1h) 1A/1
ELEMENTI VISOKOGRADNJE I (VJ)Ivana Brkanić
II.49 15:00 - 17:00 (2h) 1A/4
ELEMENTI VISOKOGRADNJE I (VJ)Ivana Brkanić
II.49 17:00 - 19:00 (2h) 1B/4
MEHANIKA TLA (VJ)Jelena Kaluđer
II.49 11:00 - 13:00 (2h) 3A/2
BETONSKE KONSTRUKCIJE II (VJ)Adriana Cerovečki
II.49 13:00 - 15:00 (2h) 1A/2

Srijeda
10.10.2018.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
MEHANIKA TLA I TEMELJENJE (VJ)Jelena Kaluđer
II.49 10:00 - 12:00 (2h) 2A/1
BETONSKE KONSTRUKCIJE II (VJ)Adriana Cerovečki
II.49 12:00 - 14:00 (2h) 1B/2
VJEROJATNOST I STATISTIKA (VJ)Ivan Papić
II.49 16:00 - 18:00 (2h) 1A/2
VJEROJATNOST I STATISTIKA (VJ)Ivan Papić
II.49 14:00 - 16:00 (2h) 1B/2

Četvrtak
11.10.2018.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
MATEMATIKA III (VJ)Ivana Crnjac
II.49 8:00 - 10:00 (2h) 2A/2
MATEMATIKA I (VJ)Jelena Jankov
II.49 15:00 - 18:00 (3h) 1C/3
ISPITIVANJE KONSTRUKCIJA (PR)Ivica Guljaš
II.49 11:00 - 13:00 (2h) 1P

Petak
12.10.2018.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
FIZIKA (VJ)Jelena Strišković
II.49 8:00 - 9:00 (1h) 1A/3
FIZIKA (VJ)Jelena Strišković
II.49 9:00 - 10:00 (1h) 1B/3
FIZIKA (VJ)Jelena Strišković
II.49 10:00 - 11:00 (1h) 1C/3
MATEMATIKA I (VJ)Darija Brajković
II.49 11:00 - 14:00 (3h) 1A/3

Subota
13.10.2018.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
Niste prijavljeni. Prijava