Digitalni raspored

Nastava zimski semestar
(10. tjedan)
Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam - 1. godinaPrijava

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer opći
1. godina2. godina3. godina

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer opći
1. godina2. godina3. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Nosive konstrukcije
1. godina2. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja
1. godina2. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Hidrotehnika
1. godina2. godina

Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina
1. godina2. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Prometnice
1. godina2. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam
1. godina2. godina3. godina

Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina

 
01.01.1970.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Ponedjeljak
02.12.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
CRTANJE 1 (PR)Ines Matijević Cakić
Akademija -Zgrada za vizualne umjetnosti 9:00 - 10:00 (1h) 1P
CRTANJE 1 (VJ)Ines Matijević Cakić
Akademija -Zgrada za vizualne umjetnosti 10:00 - 12:00 (2h) 1A/3
CRTANJE 1 (VJ)Ines Matijević Cakić
Akademija -Zgrada za vizualne umjetnosti 12:00 - 14:00 (2h) 1B/3
OSNOVE ARHITEKTONSKOG PROJEKTIRANJA (VJ)Bruno Rechner
III.46 16:00 - 18:00 (2h) 1B/3
OSNOVE ARHITEKTONSKOG PROJEKTIRANJA (VJ)Marija Krajnović
III.47 16:00 - 18:00 (2h) 1A/3
OSNOVE ARHITEKTONSKOG PROJEKTIRANJA (VJ)Dunja Bogojević
III.43 16:00 - 18:00 (2h) 1C/3
CRTANJE 1 (VJ)Ines Matijević Cakić
Akademija -Zgrada za vizualne umjetnosti 14:00 - 16:00 (2h) 1C/3

Utorak
03.12.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
OSNOVE ARHITEKTONSKOG PROJEKTIRANJA (PR)Sanja Lončar-Vicković
II.52 8:00 - 10:00 (2h) 1P
MATEMATIKA (PR)Zoran Tomljanović
II.52 10:00 - 12:00 (2h) 1P
POVIJEST UMJETNOSTI 1 (PR)Margareta Turkalj-Podmanicki
II.48 12:00 - 14:00 (2h) 1P
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1 (VJ)Željka Vukić
GGŠ 17:30 - 19:00 (1h) 1A/1

Srijeda
04.12.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 1 (PR)Željko Koški
II.52 10:00 - 12:00 (2h) 1P
GEOMETRIJA U ARHITEKTURI (PR)Ivanka Stipančić-Klaić
II.52 12:00 - 14:00 (2h) 1P

Četvrtak
05.12.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
GEOMETRIJA U ARHITEKTURI (VJ)Ivanka Stipančić-Klaić
III.44 8:00 - 10:00 (2h) 1B/2
MATEMATIKA (VJ)Mateja Đumić
II.53 10:00 - 12:00 (2h) 1A/1
ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 1 (VJ)Danijela Lovoković
III.47 12:00 - 14:00 (2h) 1B/2
ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 1 (VJ)Ivana Brkanić Mihić
III.45 12:00 - 14:00 (2h) 1A/2
GEOMETRIJA U ARHITEKTURI (VJ)Ivanka Stipančić-Klaić
III.45 15:00 - 17:00 (2h) 1A/2

Petak
06.12.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
ENGLESKI JEZIK ZA ARHITEKTE (PR)Lidija Kraljević
II.51 8:00 - 9:00 (1h) 1P
ENGLESKI JEZIK ZA ARHITEKTE (VJ)Lidija Kraljević
II.51 9:00 - 11:00 (2h) 1A/1

Subota
07.12.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
Niste prijavljeni. Prijava