Digitalni raspored

Nastava ljetni semestar
(14. tjedan)
Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam - 3. godinaPrijava

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer opći
1. godina2. godina3. godina

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer opći
1. godina2. godina3. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Nosive konstrukcije
1. godina2. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja
1. godina2. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Hidrotehnika
1. godina2. godina

Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina
1. godina2. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Prometnice
1. godina2. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam
1. godina2. godina3. godina

Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina

 
01.01.1970.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Ponedjeljak
27.05.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI STUDIO-ZAVRŠNI RAD (VJ)Željko Koški
III.45 10:00 - 12:00 (2h) 3A/3
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI STUDIO-ZAVRŠNI RAD (VJ)Ivana Brkanić
III.45 12:00 - 14:00 (2h) 3A/3
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI STUDIO-ZAVRŠNI RAD (VJ)Lucija Lončar
III.46 9:00 - 11:00 (2h) 3B/3
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI STUDIO-ZAVRŠNI RAD (VJ)Sanja Lončar-Vicković
II.47 9:00 - 10:00 (1h) 3C/3
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI STUDIO-ZAVRŠNI RAD (VJ)Marija Krajnović
III.47 10:00 - 13:00 (3h) 3C/3
UVOD U TEORIJU ARHITEKTURE (PR)Karin Šerman
III.45 15:00 - 19:00 (4h) 3P
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI STUDIO-ZAVRŠNI RAD (VJ)Željko Šreng
III.45 9:00 - 10:00 (1h) 3A/3
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI STUDIO-ZAVRŠNI RAD (VJ)Željko Šreng
III.46 11:00 - 12:00 (1h) 3B/3
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI STUDIO-ZAVRŠNI RAD (VJ)Željko Šreng
III.47 13:00 - 14:00 (1h) 3C/3

Utorak
28.05.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
PLANIRANJE GRADA (VJ)Kristina Radunović
III.44 11:00 - 14:00 (3h) 3B/2
PLANIRANJE GRADA (VJ)Dina Stober
III.47 11:00 - 14:00 (3h) 3A/2
UVOD U TEORIJU ARHITEKTURE (PR)Karin Šerman
III.45 8:00 - 11:00 (3h) 3P
ENTERIJER (PR)Vinko Penezić
III.47 15:00 - 19:00 (4h) 3P

Srijeda
29.05.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
MENADŽMENT U ARHITEKTURI (PR)Ksenija Čulo
III.46 13:00 - 15:00 (2h) 3P
ENTERIJER (PR)Vinko Penezić
III.46 10:00 - 13:00 (3h) 3P

Četvrtak
30.05.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI STUDIO-ZAVRŠNI RAD (VJ)Željko Koški
III.45 12:00 - 14:00 (2h) 3A/3
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI STUDIO-ZAVRŠNI RAD (VJ)Ivana Brkanić
III.45 10:00 - 12:00 (2h) 3A/3
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI STUDIO-ZAVRŠNI RAD (VJ)Lucija Lončar
III.46 12:00 - 14:00 (2h) 3B/3
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI STUDIO-ZAVRŠNI RAD (VJ)Sanja Lončar-Vicković
III.44 9:00 - 11:00 (2h) 3C/3
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI STUDIO-ZAVRŠNI RAD (VJ)Marija Krajnović
III.44 11:00 - 13:00 (2h) 3C/3
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI STUDIO-ZAVRŠNI RAD (VJ)Željko Šreng
III.45 9:00 - 10:00 (1h) 3A/3
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI STUDIO-ZAVRŠNI RAD (VJ)Željko Šreng
III.46 11:00 - 12:00 (1h) 3B/3
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI STUDIO-ZAVRŠNI RAD (VJ)Željko Šreng
III.44 13:00 - 14:00 (1h) 3C/3
ZAŠTITA OKOLIŠA (PR)Lidija Tadić
II.52 14:00 - 16:00 (2h) 2P

Petak
31.05.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
UVOD U INTEGRIRANO PROJEKTIRANJE (PR)Dina Stober
III.41 11:00 - 12:00 (1h) 3P
UVOD U INTEGRIRANO PROJEKTIRANJE (VJ)Dina Stober
III.41 12:00 - 13:00 (1h) 3A/1

Subota
01.06.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
Niste prijavljeni. Prijava