Digitalni raspored

Nastava ljetni semestar
(9. tjedan)
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja - 1. godinaPrijava

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer opći
1. godina2. godina3. godina

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer opći
1. godina2. godina3. godina

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer opći - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Nosive konstrukcije
1. godina2. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja
1. godina2. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Hidrotehnika
1. godina2. godina

Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina - izvanredni
1. godina2. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Prometnice
1. godina2. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam
1. godina2. godina3. godina

Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

 
01.01.1970.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Ponedjeljak
22.04.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Utorak
23.04.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
ODRŽAVANJE OBJEKATA (PR)Saša Marenjak
II.53 8:00 - 10:00 (2h) 1P
ODRŽAVANJE OBJEKATA (VJ)Dino Obradović
II.53 10:00 - 12:00 (2h) 1A/1
BETONI POSEBNIH NAMJENA (PR)Ivanka Netinger Grubeša
II.53 16:00 - 18:00 (2h) 1P

Srijeda
24.04.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
GIS I INŽENJERSKA GEODEZIJA U PROMETNICAMA (PR)Brankica Malić
II.50 8:00 - 10:00 (2h) 1P
GIS I INŽENJERSKA GEODEZIJA U PROMETNICAMA (VJ)Vladimir Moser
III.41 10:00 - 12:00 (2h) 1A/1
MOSTOVI II (PR)Hrvoje Draganić
II.50 12:00 - 14:00 (2h) 1P
MOSTOVI II (VJ)Hrvoje Draganić
II.50 14:00 - 16:00 (2h) 1A/1
MODELIRANJE KONSTRUKCIJA (PR)Ivan Kraus
II.47 16:00 - 18:00 (2h) 1P

Četvrtak
25.04.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
UPRAVLJANJE KVALITETOM (PR)Zlata Dolaček-Alduk
III.43 8:00 - 10:00 (2h) 1P
UPRAVLJANJE KVALITETOM (VJ)Zlata Dolaček-Alduk
III.43 14:00 - 16:00 (2h) 1A/1
TEHNOLOGIJA GRAĐENJA II (PR)Mario Galić
III.43 12:00 - 14:00 (2h) 1P
TEHNOLOGIJA GRAĐENJA II (VJ)Mario Galić
III.43 10:00 - 12:00 (2h) 1A/1
ARHITEKTURA INDUSTRIJSKIH ZGRADA (PR)Dina Stober
III.41 16:00 - 18:00 (2h) 1P
ARHITEKTURA INDUSTRIJSKIH ZGRADA (VJ)Dina Stober
III.41 18:00 - 20:00 (2h) 1A/1
MODELIRANJE KONSTRUKCIJA (VJ)Ivan Kraus
II.47 16:00 - 18:00 (2h) 1A/2
MODELIRANJE KONSTRUKCIJA (VJ)Ivan Kraus
II.47 18:00 - 20:00 (2h) 1B/2

Petak
26.04.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
SISTEMSKO INŽENJERSTVO (PR)Uroš Klanšek
II.51 8:00 - 12:00 (4h) 1P

Subota
27.04.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
Niste prijavljeni. Prijava