Digitalni raspored

Nastava ljetni semestar
(9. tjedan)
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer opći - 2. godinaPrijava

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer opći
1. godina2. godina3. godina

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer opći
1. godina2. godina3. godina

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer opći - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Nosive konstrukcije
1. godina2. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja
1. godina2. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Hidrotehnika
1. godina2. godina

Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina - izvanredni
1. godina2. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Prometnice
1. godina2. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam
1. godina2. godina3. godina

Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

 
01.01.1970.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Ponedjeljak
22.04.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Utorak
23.04.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
OTPORNOST MATERIJALA II (PR)Mirjana Bošnjak-Klečina
0.4 8:00 - 11:00 (3h) 2P
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA II (VJ)Željka Vukić
GGŠ 12:45 - 14:00 (1h) 2B/2
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA II (VJ)Željka Vukić
GGŠ 11:30 - 12:45 (1h) 2A/2

Srijeda
24.04.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
OTPORNOST MATERIJALA II (VJ)Davorin Penava
II.49 9:00 - 11:00 (2h) 2A/2
HIDROMEHANIKA (VJ)Željko Šreng
II.52 8:00 - 11:00 (3h) 2B/2
TEHNOLOGIJA VISOKOGRADNJE (VJ)Mihaela Teni
II.52 11:00 - 12:00 (1h) 2B/3

Četvrtak
25.04.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
TEHNOLOGIJA VISOKOGRADNJE (PR)Hrvoje Krstić
0.4 8:00 - 11:00 (3h) 2P
HIDROMEHANIKA (VJ)Tamara Brleković
II.49 11:00 - 14:00 (3h) 2A/2
OTPORNOST MATERIJALA II (VJ)Davorin Penava
II.51 11:00 - 13:00 (2h) 2B/2
TEHNOLOGIJA VISOKOGRADNJE (VJ)Mihaela Teni
II.51 13:00 - 14:00 (1h) 2C/3
ZAŠTITA OKOLIŠA (PR)Lidija Tadić
II.52 14:00 - 16:00 (2h) 2P

Petak
26.04.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
PROSTORNO PLANIRANJE I UVOD U URBANIZAM (PR)Dina Stober
III.41 8:00 - 10:00 (2h) 2P
ENGLESKI JEZIK IV (PR)Lidija Kraljević
III.44 8:00 - 10:00 (2h) 2P
NJEMAČKI JEZIK IV (PR)Anamarija Štefić
III.47 8:00 - 10:00 (2h) 2P
OSNOVE PRORAČUNA I DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJE (VJ)Adriana Cerovečki
II.49 10:00 - 12:00 (2h) 2A/2
GRAĐEVNA STATIKA I (VJ)Tanja Kalman Šipoš
II.49 12:00 - 14:00 (2h) 2B/2
GRAĐEVNA STATIKA I (VJ)Tanja Kalman Šipoš
II.50 10:00 - 12:00 (2h) 2B/2
TEHNOLOGIJA VISOKOGRADNJE (VJ)Mihaela Teni
II.49 14:00 - 15:00 (1h) 2A/3
OSNOVE PRORAČUNA I DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJE (VJ)Adriana Cerovečki
II.50 12:00 - 14:00 (2h) 2B/2

Subota
27.04.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
Niste prijavljeni. Prijava