Digitalni raspored

Nastava zimski semestar
(9. tjedan)
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer opći - 1. godinaPrijava

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer opći
1. godina2. godina3. godina

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer opći
1. godina2. godina3. godina

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer opći - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Nosive konstrukcije
1. godina2. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja
1. godina2. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Hidrotehnika
1. godina2. godina

Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina - izvanredni
1. godina2. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Prometnice
1. godina2. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam
1. godina2. godina3. godina

Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - izvanredni
1. godina2. godina3. godina

 
01.01.1970.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Ponedjeljak
28.11.2022.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
TEHNIČKO CRTANJE/CAD (VJ)Vladimir Moser
II.47 8:00 - 10:00 (2h) 1A/4
TEHNIČKO CRTANJE/CAD (VJ)Vladimir Moser
II.47 10:00 - 12:00 (2h) 1B/4
TEHNIČKO CRTANJE/CAD (VJ)Vladimir Moser
II.47 12:00 - 14:00 (2h) 1C/4
TEHNIČKO CRTANJE/CAD (VJ)Vladimir Moser
II.47 14:00 - 16:00 (2h) 1D/4
ELEMENTI VISOKOGRADNJE I (VJ)Dejana Presečan Šipoš
II.51 16:00 - 18:00 (2h) 1D/4
ELEMENTI VISOKOGRADNJE I (VJ)Dejana Presečan Šipoš
0.2 18:00 - 20:00 (2h) 1B/4
ELEMENTI VISOKOGRADNJE I (VJ)Ivan Cingel
II.50 16:00 - 18:00 (2h) 1C/4
ELEMENTI VISOKOGRADNJE I (VJ)Ivana Primorac
0.4 18:00 - 20:00 (2h) 1A/4

Utorak
29.11.2022.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
FIZIKA (VJ)Jelena Strišković
0.3 8:00 - 9:00 (1h) 1A/3
FIZIKA (VJ)Jelena Strišković
0.3 9:00 - 10:00 (1h) 1B/3
FIZIKA (VJ)Jelena Strišković
0.3 10:00 - 11:00 (1h) 1C/3
MATEMATIKA I (PR)Ivan Matić
0.3 11:00 - 13:00 (2h) 1P
POZNAVANJE MATERIJALA (PR)Ivana Miličević
III.44 13:00 - 15:00 (2h) 1P
KONSTRUKCIJSKA GEOMETRIJA (VJ)Ivanka Stipančić-Klaić
0.3 16:00 - 18:00 (2h) 1B/3
KONSTRUKCIJSKA GEOMETRIJA (VJ)Ivanka Stipančić-Klaić
0.3 18:00 - 20:00 (2h) 1C/3

Srijeda
30.11.2022.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
KONSTRUKCIJSKA GEOMETRIJA (PR)Ivanka Stipančić-Klaić
0.3 8:00 - 10:00 (2h) 1P
ELEMENTI VISOKOGRADNJE I (PR)Ivana Brkanić Mihić
0.3 10:00 - 12:00 (2h) 1P
FIZIKA (PR)Dario Hrupec
0.3 12:00 - 15:00 (3h) 1P
KONSTRUKCIJSKA GEOMETRIJA (VJ)Ivanka Stipančić-Klaić
0.2 18:00 - 20:00 (2h) 1A/3
NJEMAČKI JEZIK ZA ARHITEKTE (VJ)Anamarija Štefić
III.44 16:00 - 18:00 (2h) 1A/1

Četvrtak
01.12.2022.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
MATEMATIKA I (PR)Ivan Matić
0.3 8:00 - 10:00 (2h) 1P
UVOD U GRADITELJSTVO (PR)Sanja Lončar-Vicković
II.52 10:00 - 12:00 (2h) 1P
MATEMATIKA I (VJ)Darija Brajković Zorić
0.3 14:00 - 17:00 (3h) 1A/2
ENGLESKI JEZIK I (VJ)Lidija Kraljević
0.4 13:00 - 15:00 (2h) 1C/3
MATEMATIKA I (VJ)Darija Brajković Zorić
0.3 17:00 - 20:00 (3h) 1B/2

Petak
02.12.2022.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
ENGLESKI JEZIK I (VJ)Anamarija Štefić
0.3 8:00 - 10:00 (2h) 1A/3
TEHNIČKO CRTANJE/CAD (PR)Brankica Malić
0.3 10:00 - 12:00 (2h) 1P
ENGLESKI JEZIK I (VJ)Anamarija Štefić
0.3 12:00 - 14:00 (2h) 1B/3

Subota
03.12.2022.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
Niste prijavljeni. Prijava