Digitalni raspored

Nastava ljetni semestar
(15. tjedan)
Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer opći - 1. godinaPrijava

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer opći
1. godina2. godina3. godina

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer opći
1. godina2. godina3. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Nosive konstrukcije
1. godina2. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja
1. godina2. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Hidrotehnika
1. godina2. godina

Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina
1. godina2. godina

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Prometnice
1. godina2. godina

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina2. godina3. godina

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam
1. godina2. godina3. godina

Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
1. godina

 
01.01.1970.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00

Ponedjeljak
03.06.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
GEODEZIJA (PR)Vladimir Moser
0.5 8:00 - 9:00 (1h) 1P
ELEMENTI VISOKOGRADNJE II (PR)Željka Jurković
0.5 9:00 - 11:00 (2h) 1P
MATEMATIKA ZA INŽENJERE II (PR)Josipa Matotek
0.2 11:00 - 13:00 (2h) 1P
GEODEZIJA (VJ)Vladimir Moser
III.44 14:00 - 16:00 (2h) 1B/2
GEODEZIJA (VJ)Vladimir Moser
III.43 16:00 - 18:00 (2h) 1A/2
ELEMENTI VISOKOGRADNJE II (VJ)Juraj Kopić
III.44 16:00 - 18:00 (2h) 1B/2

Utorak
04.06.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
TEHNIČKA MEHANIKA II (VJ)Filip Anić
III.44 9:00 - 11:00 (2h) 1B/2
HIDRAULIKA I HIDROLOGIJA (PR)Tatjana Mijušković-Svetinović
0.4 11:00 - 13:00 (2h) 1P
HIDRAULIKA I HIDROLOGIJA (VJ)Tatjana Mijušković-Svetinović
III.43 13:00 - 15:00 (2h) 1A/2
ELEMENTI VISOKOGRADNJE II (VJ)Juraj Kopić
II.50 16:00 - 18:00 (2h) 1A/2
GRAĐEVINSKI MATERIJALI (VJ)Josip Crnojevac
II.50 13:00 - 16:00 (3h) 1B/2

Srijeda
05.06.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
MATEMATIKA ZA INŽENJERE II (VJ)Josipa Matotek
III.47 9:00 - 11:00 (2h) 1A/2
MATEMATIKA ZA INŽENJERE II (VJ)Josipa Matotek
III.44 11:00 - 13:00 (2h) 1B/2
TEHNIČKA MEHANIKA II (VJ)Filip Anić
III.47 11:00 - 13:00 (2h) 1A/2
GRAĐEVINSKI MATERIJALI (PR)Ivana Miličević
0.5 13:00 - 15:00 (2h) 1P

Četvrtak
06.06.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
TEHNIČKA MEHANIKA II (PR)Mirjana Bošnjak-Klečina
0.5 9:00 - 11:00 (2h) 1P
HIDRAULIKA I HIDROLOGIJA (VJ)Tatjana Mijušković-Svetinović
II.53 11:00 - 13:00 (2h) 1B/2
GRAĐEVINSKI MATERIJALI (VJ)Josip Crnojevac
II.50 11:00 - 14:00 (3h) 1A/2

Petak
07.06.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA I (VJ)Željka Vukić
GGŠ 11:30 - 14:00 (2h) 1A/2
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA I (VJ)Željka Vukić
GGŠ 11:30 - 14:00 (2h) 1B/2

Subota
08.06.2019.

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
Niste prijavljeni. Prijava